Insomnium - Above the Weeping World

Překládáte písničky? Nebo hledáte překlad?

Moderátor: Moderátoři

Insomnium - Above the Weeping World

Příspěvekod Enlion » 7. leden 2011, 18:02

Roku 1997 byla ve městě Joensuu ve Finsku založena melodic death metalová formace pod názvem Insomnium. Jejich hudba je silně ovlivněna doom metalem a norskou lidovou hudbou. Texty většinou odkazují na ztrátu někoho bližního, smutek, smrt a obsahují úryvky z díl spisovatelů jako jsou Friedrich Hölderlin, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire. Již od počátku hráli velmi melancholickou, temnou hudbu. Skladby jsou většinou delší, trvají 5-10 minut. Charakteristické jsou pro ně pomalé, hutně znějící písně s občasnými klidnými pasážemi, kde hraje akustická kytara s minimálním doprovodem bicích a občasným kytarovým sólem. Jejich hudba má velmi silnou atmosféru a téměř od prvního poslechu mě chytla a asi ještě dlouho nepustí.

Je to můj první překlad písniček vůbec, takže sem na sebe docela hrdej :D doufám, že se bude líbit :)


1. Mortal Share


In their lofty chambers dwell
The sacred and divine
Resting in seraphic bliss
The timeless and sublime

Far above the mortal sphere
Dreaming without a care
Far above the weeping world
Sleeping amidst the light of stars

Too far away to hear our calls
Too far away to care at all

On the burnished thrones they sit
Might in their blazing eyes
Vault of heaven at their feet
Undying flames inside

Never shall decay or death
Touch on the blithe souls
Sorrowless the days of gods
Amidst the everblooming groves

But where do we lay our heads to rest?
Where do we shelter when the night falls?

For the part of man
Is to take the sombre path
Stumble in the dark
Stray amidst the dust and ash

Like forgotten ghosts
Drifting in the driving wind
Dashing towards the void
Whirling blindly through the night

Like water flung from the highest cliff
We fall,
lunge,
swirl,
dissolve,
and fade away
Down into the unknown
Přebývají ve svých vznešených síních
Posvátní a božští
Odpočívajíc v andělské blaženosti
Věční a velební

Vysoko nad smrtelnou sférou
Sní nestarajíc se
Vysoko nad plačícím světem
Spí mezi svitem hvězd

Příliš vysoko, než aby slyšeli naše volání
Příliš vysoko, než aby se o nás vůbec starali

Sedí na vyleštěných trůnech
Moc se zračí v jejich zuřivých očích
Klenba nebe je u jejich nohou
Nehynoucí plameny uvnitř

Nikdy neztrouchniví ani nezemřou
Dotyk na radostných duších
Šťastné dny bohů
Mezi kvetoucími háji

Ale kam skládáme naše hlavy k odpočinku?
Kde se ukrýváme, když přijde noc?

Část člověka
Si vybírá temnou cestu
Klopýtni ve tmě
A budeš bloudit mezi prachem a popelem

Jako zapomenutí duchové
Unášení větrem
Utíkající naproti prázdnotě
Slepě vířící skrz noc

Jako voda padající z nejvyššího útesu
Padáme,
Řítíme se,
Točíme se,
Rozpouštíme se
A mizíme
Dolů do neznáma


2. Drawn to Black


Wreathed in silence, laid down in shades
Swathed in regrets, deluded astray
Forgotten in half-light, drawn in despair
Soothed in slumber so dreadful and fair

Rending and searing and twisting my dreams
Alone in the gloom with the nightmares unseen

The night has a thousand eyes,
And the day but one;
Yet the light of the bright world dies
With the dying sun

The mind has a thousand eyes,
And the heart but one:
Yet the light of a whole life dies
When love is done

Worthless the pledges, all vows but lies
Fateful her kisses, where a serpent hides
First beckoned to step from the twilight to glare
Then left in the dark for the demons to share

Only the stars see, only the moon hears...

And quietly the water-lilies sigh
Like the last breath of a weary soul
And the weed sway in the dreary waters
Like a girl's dark hair they wave about

And the black stones under my bare feet
Cold and smooth like her milk-white palm
And the silence which falls upon this shore
Resounds now louder than oncoming storm

For all is gone
Zahalený v tichu, ležící ve stínech
Zavinutý v lítosti, oklamaný scestím
Zapomenutý v tlumeném světle, pohlcený zoufalstvím
Ukonejšený ve spánku tak strašném a spravedlivém

Prohledávám, spaluji a kroutím své sny
Sám v beznaději s neviděnými děsy

Noc má tisíce očí
Ale den jen jedny
Přesto ale světlo jasného dne umírá
Spolu s umírajícím sluncem

Mysl má tisíce očí
Ale srdce jen jedny
Přesto ale světlo celého života umírá
Když láska skončí

Bezcenné sliby, všichni slibují, ale lžou
Její zlověstné polibky, tam se skrývá had
Ze začátku vábený vystoupit ze šera do záře
Potom opuštěn v temnotě, zanechán napospas démonům

Pouze hvězdy to vidí, jen měsíc to slyší

A vodní lilie potichu vzdychají
Jako poslední dech unavené duše
A plevel se houpe v temných vodách
Jako dívčí temné vlasy se vlní

A černé kameny pod mou holou nohou
Studené a hladké, jako její mléčně bílé dlaně
A ticho, jež padlo na toto pobřeží
Teď zní hlasitěji, než přicházející bouře

Neboť vše je již pryč.


3. Change of Heart


Spring brought the two together
Married the wind with the fire
Under the secrecy of lush birch trees
Opposite hearts became one

One day followed another
Weeks passed, months lapsed
Until wind grew to a storm
And fire to a burning pile

Cold gust of whirlwind
Fiery flames, burning sharp
Adoration all too strong pushed the two apart

Different from the start
Fate that never was written in the stars
Led to a change of hearts

The fall split the one in two
Under the pouring rain
Dressed them both in loneliness
And led to their separate ways

The fire could not be tamed with the wind
Or the wind suppressed by the flames
As blending the light with the dark
Merely results in grey
Jaro spojilo dva dohromady
Vítr a oheň
Ve skrytu pod bujnou břízou
Rozdílná srdce stala se jedním

Den šel za dnem
Týdny uběhly, měsíce uplynuly
Než se vítr vyvinul v bouři
A oheň v hořící hromadu

Studený závan vichřice
Prudce žhnoucí plameny
Zbožňování příliš silné odtlačilo je od sebe

Odlišní již od začátku
Osud, jenž nikdy nebyl vepsán ve hvězdách
Vedl kde změně srdcí

Podzim rozdělil jedno do dvou
Pod lijícím deštěm
Oblékl je oba do samoty
A vedl k jejich rozdílným cestám

Oheň nemůže být zkrocen větrem
Nebo vítr potlačen plameny
Jako splývání světla a tmy
Vede toliko k šedi


4. At the Gates of Sleep


Listen to the night, hearken to the silence
The wind sings in fir-trees, forest´s music rings
Rueful is the tune, wailful the soughing
Soothing is the choir, murmur of the trees

Time to forget all the heartache and pain
Time to leave behind all the toil and travail
Here where the water mirrors a still sky
Here a fair place for a child to lie

Under the woeful sky, moss-grown our bed tonight

Here we sprawl in mellow darkness
In warm caress of the night
Far away from world's betrayals
Afar from all the Heaven's might

Better to dream, far sweeter to slumber
Than face the cold days, bear the grim longing
Time to rest a while, close the drowsy eyes
Sleep till the dawn, till the bleak morning

Heed not the rustle or hoots of the owl
Heed not the ghosts that still dwell in the soul
Night brings us solace and serenity deep
Night brings at last neverending sleep

Better it would be to sleep forever
In silent shades of the evernight
Sweet are the dreams in the groves of death
Far away from the earthly woes

Sound is the sleep under spruce's boughs
Serene are the dreams in the darkling shade
Gone are the cares of the waking world
Forgotten the sorrows of the weary heart
Poslouchej noc, naslouchej tichu
Vítr zpívá v jedlích, lesní hudba zvoní
Žalostná je melodie, bědující je sténání
Konejšivý je chór, šeptání stromů

Je čas zapomenout na všechen zármutek a bolest
Je čas zanechat všeho toho lopocení a dřiny
Zde, kde voda odráží klidné nebe
Zde, na místě vhodném dítěti k odpočinku

Pod žalostnou oblohou naše dnešní mechem porostlé lůžko jest

Zde se natahujeme v husté temnotě
V teplém pohlazení noci
Daleko od lidské zrady
Daleko od vší té nebeské moci

Lepší je snít, daleko sladší je ale dřímat
Než čelit chladným dnům, snášet krutou touhu
Čas na chvilku si odpočinout, zavřít ospalé oči
Spát do svítání, do drsného rána

Nevšímat si šustění či houkání sovy
Nevšímat si duchů, kteří pořád přebývají v duši
Noc nám přináší útěchu a hluboký klid
Noc přináší konečně nikdy nekončící spánek

Bylo by lepší spát navždy
V tichých stínech nekončící noci
Sladké jsou sny v hájích smrti
Daleko od pozemského utrpení

Zvuk spánku pod smrkovými větvemi
Klidné jsou sny ve stínech za tmy
Pryč jsou starosti probouzejícího světa
Zapomenuté je trápení unaveného srdce


5. The Killjoy


To know love is to ache;
hurt yourself and repent
For in the end all is gone;
lights go out, your time is spent

If I were you I would retract and lock my heart
Concede defeat and admit I was off the mark
If I were you I would turn away and hide my face
Swallow my pride and then finish ere it's all disgrace

All of our dreams now laid on the sand
To wait by the perilous tides
To be washed away into the depths
And sink without a trace
Just a fool's hope remains

To rejoice is to lapse;
fool yourself and repent
Mirth will soon turn into woe,
reveries to contempt

If I were you I would now bring the curtain down
Accept my lot and thus fathom out my own bounds
If I were you I would rue the day when I was born
Cleanse all in life and redeem myself from scorn

Remember these words when tide is turning
The less you hope for, the less you suffer
If you dare to trust, then you shall shatter
Lunge from the heights and fall to smithereens

And when you come here with charred wings and a defiled heart
Wait not for compassion or words of consolation
For only a gleeful smile is greeting you
Vědět co je láska bolí
Ubližovat sám sobě a potom toho litovat
Aby to vše nakonec zmizelo
Zhasnou světla, tvůj čas byl vyčerpán.

Kdybych byl na tvém místě, stáhl bych se a uzavřel své srdce
Připustil porážku a přiznal, že jsem měl pravdu
Kdybych byl na tvém místě, obrátil bych se a skryl svou tvář
Spolknul svou pychu a ukončil to před vší tou potupou

Všechny naše sny teď leží na pisku
Až přijdou nebezpečné přílivy
Aby byly smyty do hlubin
A utopeny beze stopy
Jen hlupák pořád doufá

Radovat se je hloupé
Klamat sám sebe a potom toho litovat
Veselí se brzo obrátí v žal
Snění v opovržení

Kdybych byl na tvém místě, stáhl bych teď oponu
Přijmi můj osud a pochopíš mé meze
Kdybych byl na tvém místě, litoval bych dne, kdy jsem se narodil
Očistil bych vše ve svém životě a vykoupil se z opovržení

Zapamatuj si tato slova na okamžik, kdy se přiliv obrátí
Čím měně doufáš, tím méně trpíš
Když se už odvážíš důvěřovat, pak by ses měla rozbít
Vrhnout se z výšek a rozbít se na kousíčky

A když sem přijdeš se spálenými křídly a znesvěceným srdcem
Nečekej na soucit a slova útěchy
Uvítá tě jenom škodolibý úsměv


6. Last Statement


I have come to the end of my line
With these final steps I take back my freedom
Unchain the shackles that never could hold my mind

Time keeps running and running
Outstripping the dead tired ones
The hours will run out from us all
And in the end no one differs from the other

Only the blue sky and the green grass
Go on forever in this world
Where seconds feel like eternity
And years pass in blink of an eye

When the last rays of light
Set behind these shores
Night wraps me in its blanket
And leads my way to the stars

Through the fear and the ache
Pass the storm and the rain
I have made peace with the world
I am born again

I may be gone in the flesh
But my love will stay here
I am always with you in spirit
So just stay strong

No one wins tonight
No one gets a closure
No one walks away victorious

But don't forget me
Don't you forget me
Burn a candle for me when you can
Přišel jsem na konec mé cesty
Těmito posledními kroky si beru zpět svou svobodu
Uvolněte okovy, jež nemohly udržet mou mysl

Čas pořád utíká
Předbíhajíc k smrti unavené
Hodiny utečou nám všem
A nakonec se nikdo nebude lišit od jiných

Jen modrá obloha a zelená tráva
Budou na tomto světě vždy
Kde jsou sekundy jako věčnost
A léta míjejí se mrknutím oka

Když poslední paprsky světla
Mizí za těmito břehy
Noc balí mě v její přikrývce
A vede mou cestu ke hvězdám

Skrz obavy a bolest
Prošel jsem bouří a deštěm
Udělal jsem pořádek ve světě
Jsem znovuzrozen

Můžu být pryč tělesně
Ale má láska zůstane zde
Já jsem vždy v duchu s tebou
Takže jen zůstaň silná

Dnes večer nikdo nevítězí
Nikdo neskončí
Nikdo neodchází vítězem

Ale nezapomeň na mě
Nezapomeň na mě
Zapal pro mě svíčku, když budeš moci


7. Devoid of Caring


With this fall (I fall...) great grey clouds covered the sky
Dimming the light of sun, muting stars and crescent moon
Lost inside the world of gloomy, haunting shades
Descending into this abyss of human soul

In this dreariest of nights
Time can draw out like a blade

And yet Her grace shines through
Through me, and the brooding clouds
And if her light never falls on me
I'm content just to feel the lack

And this fall set requiem for my way
Away from other's paths, I turned to desolation
Away from other's thoughts, timid and surpassing
Away from the others, beyond caring

In this darkest of hours
Time draws out like a knife

The reflection once whole, now only a wound, seeping hurt and loss
The image once so bold, now only a scar, dry of hope and light

For all things ought to say, left unsaid
For all deeds ought to do, left undone
Be with me now...
S tímto podzimem (Padám…) ohromné šedé mraky pokryly oblohu
Tlumíc světlo Slunce, potlačujíc hvězdy a půlměsíc
Ztracen uvnitř světa ponurých, strašidelných stínů
Sestupujíc do této propasti lidské duše

V této nejbezútěšnější z nocí
Čas se může objevit jako ostří

A ještě její přízeň prosvítá skrz
Skrz mě, a hloubavé mraky
A jestli její světlo nikdy nepadne na mě
Jsem spokojen jen, abych cítil nedostatek

A tento podzim odsoudil mou cestu
Pryč od jiných cest, obrátil jsem se k zármutku
Pryč od jiných myšlenek, nesmělých a neobyčejných
Pryč od jiných, nestarajíc se

V této nejtmavší z hodin
Čas objevuje se jako nůž

Odraz kdysi celý, teď jen rána, prosakující bolest a ztráta
Obraz jednou tak jasný, teď jen jizva, vyprahlá z naděje a světla

Všechna slova, jež měla být vyřčena zůstala nevyslovená
Všechny činy, jež měly být vykonány zůstaly nevykonány
Buď teď se mnou…


8. In the Groves Of Death


In the evening of a grey day, a bleak day
I strayed into the dim silence of the hallowed trees
Where the fir-trees whisper of those been, those gone
Where the sacred earth still hides all those we once loved

"O father, hear these words, your son is not made for this world
Faint-hearted and careworn, into this vile life I was hurled
In the woods the fiends sigh, I swear I heard the demons neigh
On the seashore I espy the dreadful void under the tides"

Ill-assorted with this life, these cares
Each moment I am waiting for the worst to come my way
Dark berry from my mother's womb; a frail one
I was affrighted at my birth, bewildered from the start

Better it would be to stay in the shades
In the thicket of the dead, in the groves of death
Here I would lie to the end of the days

"Hear me now, my hapless son
Warn away all yours fears
Make good use of your brief days
Life may be grim but death is more austere
By yourself you sit and wait
By yourself you will have time to repent"

"In these lowly halls
No moon will beam, no sun will shine
In these narrow rooms
No tears are seen, no laughter heard"

At the dawn of a quiet day
I strolled from the woods, returned to the hearth
And with a restful mind I roamed
The dreary shores, the darkling wilds
Greeting all the days that befall
Taking life as it comes
Ve večer šedého, bezútěšného dne
Zabloudil jsem do mdlého ticha posvátných stromů
Kde jedle šeptají o těch, jež byli a o těch, jež již nejsou
Kde posvěcená země ještě skrývá všechny ty, které jsme jednou milovali


"O otče, slyš tato slova, váš syn není stvořen pro tento svět
Bázlivý a ustaraný, do tohoto hanebného života jsem byl mrštěn
V lese ďábli vzdychají, přísahám, slyšel jsem démony řehtat se
Na pobřeží pod přílivy zpozoroval jsem strašlivou prázdnotu"

Nehodím se k tomuhle životu, k těmto starostem
Každou chvíli čekám, že se stane to nejhorší
Tmavá bobule z lůna mé matky; křehká
Byl jsem vyděšen od mého narození, zaražený od začátku

Lepší by bylo zůstávat ve stínech
V houští mrtvých, v hájích smrti
Zde bych ležel ke konci dnů

"Teď mě vyslyš, můj nešťastný synu
Pošli pryč všechny vaše strachy
Dobře využijte všech vašich krátkých dnů
Život může být krutý, ale smrt je přísnější
Sám sedíš a čekáš
Sám budeš mít čas na to kát se"

"V těchto nízko postavených halách
Není žádný měsíční paprsek, nebude svítit žádné slunce
V těchto úzkých místnostech
Slzy nejsou viděné a smích není slyšen"

Na úsvitu klidného dne
Procházel jsem se lesy a vrátil se k ohništi
A procházel jsem se s klidnou myslí
Po bezútěšných březích, tmavou divočinou
Přivítej všechny dny, které stanou se
Ber život tak, jak je
Raise your swords up high
See the black birds fly
Let them hear your rage
Show no fear

Attack!
Uživatelský avatar
Enlion
Novicius
Novicius
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 26
Bydliště: Brno
Příspěvky: 24
Registrován: 20. listopad 2010, 13:54

Re: Insomnium - Above the Weeping World

Příspěvekod Kezir » 7. leden 2011, 19:04

Nejsu bůhví jaký angličtinář, ale překlad dost dobrej :) Díky :) Nechystáš se i na poslední album?
Uživatelský avatar
Kezir
Redaktor
Redaktor
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 34
Bydliště: Osek n. Beč.
Příspěvky: 2985
Registrován: 5. prosinec 2010, 15:50

Re: Insomnium - Above the Weeping World

Příspěvekod Enlion » 7. leden 2011, 19:32

Díky, nz, a až si ho ještě jednou pořádně poslechnu tak určitě ano :)
Raise your swords up high
See the black birds fly
Let them hear your rage
Show no fear

Attack!
Uživatelský avatar
Enlion
Novicius
Novicius
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 26
Bydliště: Brno
Příspěvky: 24
Registrován: 20. listopad 2010, 13:54

Re: Insomnium - Above the Weeping World

Příspěvekod Coccinella » 13. leden 2011, 21:13

pekné sú tie preklady a ešte krajšie, že sa tomu venuješ. Len tak ďalej! (inak vítam ťa tu, nejako som zatial nestihla :hi: )
Obrázek
Uživatelský avatar
Coccinella
Arch Articulus
Arch Articulus
 
Pohlaví: Žena Žena
Věk: 31
Příspěvky: 468
Blog: Zobrazit blog (3)
Registrován: 3. říjen 2010, 21:55

Re: Insomnium - Above the Weeping World

Příspěvekod Enlion » 14. leden 2011, 15:45

Díky moc, momentálně překládám trochu něco jinýho, tak snad to brzo dodělám :)
Raise your swords up high
See the black birds fly
Let them hear your rage
Show no fear

Attack!
Uživatelský avatar
Enlion
Novicius
Novicius
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 26
Bydliště: Brno
Příspěvky: 24
Registrován: 20. listopad 2010, 13:54


Zpět na Překlady textů skladeb

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron