Lordi - The arockalypse

Překládáte písničky? Nebo hledáte překlad?

Moderátor: Moderátoři

Lordi - The arockalypse

Příspěvekod Prehistor » 5. září 2008, 18:03

Lordi - The Arockalypse
Obrázek

SCG3 special report - zatím nepřeloženo
Bringing back the balls to rock - přeloženo
deadbite girls gone wild - přeloženo
The kids who wanna play with the death - zatím nepřeloženo
it snows in the hell - přeloženo
who´s your daddy - přeloženo
hard rock hallelujah - přeloženo
they only come out at night - přeloženo
chainsaw buffet - přeloženo
good to be bad - přeloženo
the night of the loving dead - zatím nepřeloženo
supermonstars - přeloženo

Bringing back the balls to rock
CZ překlad
Skrytý obsah
Pozor třído, zde přícházíme
Nakopem ti prdel, to je lekce jedna

Já vím že žiješ jako kacíř
Korekce je to co potřebuješ.

Míň není víc, míň je míň,
Víc je lepší, nejvíc je nejlepší.

Jdeš to zesílit až do přehřátí
Ušní bubínky prasknou

Jsme tím, čím chceme být
Rocková monstra, my jsme pro realitu
Povstaň pro to, v co věříš a křič!

3x Hailování ve jménu rock´n´rollu
Přenášení míču zpět k rocku

Dýchající oheň, plivající krev,
ukousávání hlav netopýrům a hrdličkám,
Dračí boty a gylotini,
To je to co chci vidět

My jsme SMF se železnými srdci,
Máme hlasité nástroje, překračujeme zákon,
máme pohled který zabíjí,
my jsme divočící mladí
my jsme bytosti noci.

Jsme tím, čím chceme být
Rocková monstra, my jsme pro realitu
Povstaň pro to, v co věříš a křič!

Refrén

Velké bubny, kůže a řetězy
Hlasité kytary, úšklebky a plameny
dvou-prstý znamená
Pěsti zrozené vysoko

2x refrén


ENG oroginál
Skrytý obsah
Attention class! - Here we come
We kick your ass - That´s lesson one
I know you´ve been living in heresy
Correction´s what you need

Less isn´t more - less is less
The more, the better - the most, the best
You gotta turn up the amps past overload
Eardrums will explode

We are what we want to be
Monsters of rock, we are for real
Stand up for what you believe (and shout!)

Hail in the name of rock and roll
Hail in the name of rock and roll
Hail in the name of rock and roll
Bringing back the balls, bringing back the balls to rock

Breathing fire, spitting blood
Biting off the heads of bats and doves
Dragon boots and guillotines
That´s what I want to see

We´re the SMF with metal hearts
Got love machines, we´re breaking the law
We´ve got the looks that kill
We´re the youth gone wild
We´re the creatures of the night

We are what we want to be
Monsters of rock, we are for real
Stand up for what you believe (and shout!)

Hail in the name of rock and roll
Hail in the name of rock and roll
Hail in the name of rock and roll
Bringing back the balls, bringing back the balls to rock

Big drums, leather and chains
Loud guitars, grimace and flames
The two-finger signs
Raised fists up high


Deadbite girls gone wild
CZ překlad:
Skrytý obsah
Přiláká tě se svým plánem,
vypadá jako holka od vedle.
Ale krev a slizké podlahy,
to ji dokáže nakopnout.

Má tělo pro smrt,
Dotkneš se jí a budeš ochotný,
Má tvář jako anděl a nutkání zabíjet.
Je posvěcená smrtí.

Hey! Drž se dál od lady night.
Hey! Nedělej nepořádek s ďáblovou nevěstou.
Musíš se vytáhnout!
Cítíš jak temnta padá?
Dej peklo pryč!
Slyšíš jak nebe řve?
Smrtelně kousnuté holky divočí.

Urna bude cestovat,
Ona je nejlepší z nejhorších.
Bude žvýkat tvou páteř,
Aby uhasila svou žízeň.

Černá vdova tě chytí do pasti,
Oh hochu, si zde pro jednání.
Ona je královna bestií,
Ona je démon v teple.
Je posvěcená smrtí.

Refrén

Ne, neděkuj peklu za malé holky, ne.
Když se jejich oči otočí, jsou bílé jako perly.
Budeš to chtít dát tovnitř, prohraješ a ona kousne.
Pak tě vysaje až do sucha.

2x refrén

ENG originál
Skrytý obsah
She lures you in with intention
Looks like the girl next door
But it´s blood and sticky floors
that really turn her on

She´s got a body to die for
You touch it and you will
She´s got a face of an angel
and an urge to kill

She´s sanctified by death

Hey! Stay away from the lady night
Hey! Don´t you mess with the devil´s bride
You gotta pull out!
Can´t you feel the darkness falling?
Get the hell out!
Can´t you hear the heaven´s roaring?
The Deadite girls gone wild

Have casket will travel
She´s the best of the worst
She´ll chew on your neckbone
to quench her thirst

The black widow entraps you
Oh boy, you´re in for a treat
She´s the queen of the beasts
she´s a demon in heat

No, don´t thank heaven for little girls, no
When their eyes turn white as pearls
You wanna put it inside
You´re gonna lose it, she bites
Then she´ll suck you dry


It snows in the hell
CZ překlad:
Skrytý obsah
Udělala si trik,
neviděl sem to přicházet,
neslyšel sem žádný zvuk.

A přestože si byla rychlá,
nebudu schovívavý

Nebudeš čekat na můj návrat,
já doufám baby, že shoříš.

Teď sněží v pekle,
Toto je den, který byl předpovězen dokud nás smrt nerozdělí.

Teď sněží v pekle,
Jdu pryč, ale mám tě ve svém srdci,
všichcni jsou zmrážení a vystrašení

Tvůj život šel dál,
a je to k vzteku,
že ses nenechala chytit.

Tvoje smrt se zplodí
Osud byl předpovězený

Nebudeš čekat na můj návrat,
já doufám baby, že shoříš.

Teď sněží v pekle - dobře se maskujem
Toto je den, který byl předpovězen dokud nás smrt nerozdělí.

Teď sněží v pekle - ne, nebudeš čekat!
jdu pryč ale mám tě ve svém srdci,
všichni jsou zmražení a vystrašení.

Nenavštívíš mě u mého hrobu,
mé ruce tě stáhnou do koryta špíny,
já sem dal - šel sem pryč.
Zrodím se z ďáblova stloukání!!

2x refrén

ENG originál:
Skrytý obsah
You did the trick
I didn´t see it coming
I did not hear a sound

Though you were quick
I will not be forgiving

You won´t be waiting for my return
I promise you baby - You´ll burn

Now it snows in hell
This is the day foretold till death do us part
Now it snows in hell
I´ve gone away but I´ve got you in my heart
All frozen and scarred

Your life goes on
and it´s infuriating
how did you not get caught

Your deed will spawn
a fate beyond your making

You won´t be waiting for my return
I promise you baby - You´ll burn

And now it snows in hell - We´re done masquerading
This is the day foretold till death do us part
Now it snows in hell - No you won´t be waiting
I´ve gone away but I´ve got you in my heart
All frozen and scarred

You shouldn´t visit me at my grave
My hands will grab you through the dirt
I giveth - I taketh away
Whitness my rebirth from the devil´s churn


Who´s your daddy
CZ překlad:
Skrytý obsah
Všichni vixeni stojí v jedné lajně,
čekajíc na mou strašnou noc.
Buď novým masem pro obět

Křičíc pářící křik se stávám pánem lásky

Zlomím tě, zlomím tě pro dobro,
Budu s tebou zacházet jako Brute.

Kdo je tvůj táta,
Řekni, kdo je tvůj táta.
Kdo tě dal na tvé místo.
Kdo je tvůj táta,
děvko kdo je tvůj tátá,
vzdej se a poslouchej, kdo je tvů táta.

Ona je válečná sekyra v pruhu.
Připrav se na svůj čas,
namaxuj triple-x-drive.

Křičíc pářící křik se stávám pánem lásky

Zlomím tě, zlomím tě pro dobro,
Budu s tebou zacházet jako Brute.

refrén

Kdo je tvůj táta,
řekni, kdo je tvůj táta,
dívko, kdo je tvůj táta,
děvko, kdo je tvůj táta,
kdo tě udržuje v lajně?

ENG originál:
Skrytý obsah
OH! Yeahyeahyeahyeah

All the vixens stand in line
Waiting for my fright night
Be the new flesh for the sacrifice

Screaming out the mating call
I´ve become the lord of love

I break your will,
I´ll break your will for good
I treat you like a brute

Who´s your daddy,
say , who´s you daddy?
Who puts you in your place?
Who´s your daddy,
bitch, who´s your daddy?
Surrender and obey, who´s your daddy?

OH! Yeahyeahyeahyeah

She´s a battle-ax in pinstripes
Get ready for your prime time
Max out the triple-X drive

Screaming out the mating call
I´ve become the lord of love

I break your will,
I´ll break your will for good
Treat you like a brute

Get down, get down
Lay down, lay down
Stay down, stay down
for daddy
UH! UH!

Who´s your daddy,
say , who´s you daddy?
Who´s your daddy,
girl , who´s you daddy?
Who´s your daddy,
bitch , who´s you daddy?
Who keeps you in line?


Hard rock hallelujah
CZ originál:
Skrytý obsah
4x hard rock hallelujah

Svatí jsou mrzačeni,
o téhle noci hříšňíků,
Ztraceni jsou beránci,
bez strážních světel.
Zdi padají jak hromy,
Rock je o rollu.
Je to arokalypsa,
teď otevři svou duši.

Všecno co potřebujeme je blesk,
se sílou a mocí,
zkosit proroky falše.
Až bude měsíc vycházet,
dej nám znamení,
my teď v ůctě povstaneme

Rocknroloví andělá vám přináší
hard rock hallelujah
démoni a andělé v jednom přichází
Rocknroloví andělá vám přináší
hard rock hallelujah
v bohu je nadpřirozená bytost.

Věřící v pravdu budou zachráněni
Bratři a sestry sílí ve víře
Na den rockování
vyhrává ten, kdo se odváží.
Uvidíš jokery :) ,
kteří budou brzy novými králi.

Všecno co potřebujeme je blesk,
se sílou a mocí,
zkosit proroky falše.
Až bude měsíc vycházet,
dej nám znamení,
my teď v ůctě povstaneme

Refrén

Křídla na mých zádech,
mám na hlavě rohy,
mé tesáky sou ostré,
mé oči červené,
neumlčuj anděla,
nebo jeden to pocítí.
Teď se k nám přidej,
nebo jdi přímo do pekla!

4x hard rock hallelujah

2x refrén

ENG originál
Skrytý obsah
Hard Rock Hallelujah!

The saints are crippled
On this sinners´ night
Lost are the lambs

with no guiding light

The walls come down like thunder
The rocks about to roll
It´s The Arockalypse
Now bare your soul

All we need is lightning
With power and might
Striking down the prophets of false
As the moon is rising
Give us the sign
Now let us rise up in awe

Rock ´n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock ´n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
In God´s creation supernatural high

The true believers
Thou shall be saved
Brothers and sisters
keep strong in the faith


On the day of Rockoning
It´s who dares, wins
You will see the jokers

soon´ll be the new kings

All we need is lightning
With power and might
Striking down the prophets of false
As the moon is rising
Give us the sign
Now let us rise up in awe

Rock ´n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock ´n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
In God´s creation supernatural high

Wings on my back, I got horns on my head
My fangs are sharp and my eyes are red
Not quite an angel or the one that fell
Now choose to join us or go straight to Hell

Hard Rock Hallelujah!

Rock ´n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock ´n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
In God´s creation supernatural high


They only come out the night
CZ překlad
Skrytý obsah
Víš že si je viděl, ale nikdo je nikdy neslyšel.
Půjdou dlouhou dobu, už od úsvitu.

Cítíš je skrývající se, slyšíš je vyjící ve stínech,
nesoucí špínu na tvůj dokonalý svět.

Jsou to trikující trolové,
mají zvony, které zvoní.
Blesk na okraji tvého vidění.

4x Odcházejí pouze v noci.

Stíny dýchají s jedy jako nic jiného,
Tiché zlo kde nemůže být nic jiného, ne ne.

Cítím je skrývající se, slyším je vyjící ve stínech,
nesoucí špínu na můj dokonalý svět.

Jsou to trikující trolové,
mají zvony, které zvoní.
Blesk na okraji tvého vidění.

4x odcházejí pouze v noci

Nevím co je v sázce,
myslím že jsou vedle mě napravo.
Zůstanu bdělí,
a vytrhnu je z jejich kousání.

opakovat "odcházejí pouze v noci"

ENG originál:
Skrytý obsah
You know you saw them but no-one ever listens
They´ll be long gone by the time the sun has risen

You feel ´em lurking, hear ´em howling in the shadows
Wreaking havoc on your perfect world

They are the tricking trolls
They´ve got the bell that tolls
Flash at the edge of your sight

They only come out at night (4x)

The shadows breathe with a venom like no other
A silent evil where there shouldn´t be another, no no

I feel ´em lurking, hear ´em howling in the shadows
Wreaking havoc on my perfect world

They are the tricking trolls
They´ve got the bell that tolls
Flash at the edge of my sight

They only come out at night

Don´t know what´s at stake
I think they´re right beside me
I gotta stay awake
And keep them all from biting

They only come out at night


Chainsaw buffet
CZ překlad:
Skrytý obsah
Máš své pozvání,
potkáš rodinou večeři.

Žádná potřeba pro rozpaky, lásko.
Budem se milovat a to je vše co můžem sníst.

steaky a la carte máma dělá ze srdcí,
a můj táta je takový gurmán pro krev.
Rozvyklané oči, krvácející byliny,
banketové jídlo má cenu smrti.

V bufetu, v bufetu u motorový pily,
tajná ingredience křičí.
Jsi můj hlavní chod,
u motorový pily.
Najez se v lidojedské kuchyni,
v bufetu u motorový pily.

Máma říká, že máš sladkou eleganci,
zavolej své blízké, můžou s námi povečeřet.

Hezký den na piknik,
budou překvapeni, jsou náš oběd.

steaky a la carte máma dělá ze srdcí,
a můj táta je takový gurmán pro krev.
Rozvyklané oči, krvácející byliny,
banketové jídlo má cenu smrti.

refrén

solo

2x refrén

ENG originál:
Skrytý obsah
You got your invitation
a family dinner, and tonite you will meet

No need for hesitation, sugar
We´re gonna love you and it´s all we can eat

The steaks ala carte mama makes from the heart
And my pa´s such a gourmet for gore
Jammed eyes, bleeding herbs
Banquet dining is worth dying for

At the chainsaw - chainsaw buffet
The secret ingredient screams
You´re my main course
at the chainsaw buffet
Feed on man-eaters´s cuisine
At the chainsaw - chainsaw buffet

Mother said that you were a sweet chic
Called upon your folks, and they´ll join us for brunch

Nice day for a picnic
They´ll be delighted, only they are the lunch

The steaks ala carte mama makes from the heart
And my pa´s such a gourmet for gore
Jammed eyes, bleeding herbs
Banquet dining is worth dying for

At the chainsaw - chainsaw buffet
The secret ingredient screams
You´re my main course
at the chainsaw buffet
Feed on man-eaters´s cuisine
(Boiling your blood ´till it steams)
At the chainsaw - chainsaw buffet


Good to be bad
CZ překlad:
Skrytý obsah
Prasečí ocásky,
nejprořízlejší usměvy,
Ale to je všechno desiluze.

Podkolenky,
nejsladší očička.
To je prostě jen iluze

Když byli špatné,
prostě se zlepšily,
jako svatí plné hříchů,
a opět hroznýšské královny,
budou prolévat jejich kůži.

Všechny rozpustilé lordi holky,
ony vědí, že je dobré být špatný.
Nejdřív drápou, až pak vrní.
Vědí, že je dobré být špatný.

Ona je hromotluk,
v dívčí diskuzi.
Ty padáš do zmatku.

Teď to jejich moc hraje dobře,
ale koleduješ si o popravu.

Když byli špatné,
prostě se zlepšily,
jako svatí plné hříchů,
a opět hroznýšské královny,
budou prolévat jejich kůži.

refrén

solo

2x refrén

ENG originál:
Skrytý obsah
Pigtails
The cutest smiles
But it´s all delusion

Kneesocks
The sweetest eyes
It´s just a grand illusion

When they´re bad
they just gets better
Like saints full of sin
And again the constrictor queens
will shed their skin

All the naughty lordi girls
They know it´s good the be bad
They´re gonna claw before they purr
They know it´s good
Good to be bad

She-Hulk´s
In a girl disguise
You´ll fall into confusion

Now they might
Play it nice
But you´re heading for an execution

When they´re bad
they just gets better
Like saints full of sin
And again the constrictor queens
will shed their skin


Supermonstars
CZ překlad:
Skrytý obsah
Budeš tlačen okolo,
dokud nebudeš jen mumlat.
Budeš zbit do země,
ale nebudeš se drolit.

Sundají tě ty pitomče,
sejmou tě,
udrží tě na prohrávajícím konci.
Říkají, že tvá pravda je lež,
tvé obzory nejsou veliké.
DEJ JIM PEKLO!!!

Vykopni řadu, my jsme supermonstra,
Zpíváme hymnu fantomů.
Dohodni se na ranách,
jako supermonstra, my nejsme pokorní k ničemu.

Nemůžou tě dát pryč,
tak tě napodobí.

Oni myslí, oni ví, o čem jsme
ale neznají nás


Sundají tě ty pitomče,
sejmou tě,
udrží tě na prohrávajícím konci.
Říkají, že tvá pravda je lež,
tvé obzory nejsou veliké.
DEJ JIM PEKLO!!!

Refrén

solo

2x refrén

ENG překlad:
Skrytý obsah
You´ve been pushed around
until you mumble
Beaten to the ground
but you won´t crumble

They strike you dumb
They bring you down
They keep you on the losing end

They tell you right is wrong
Your high is low
So give ´em hell

Kick up a row
We´re the Supermonstars
We chant the anthem of the phantoms

Deal out the blows
like a Supermonstar
We are humble to none

They can´t make you out
that makes you bogus

They think they know
what we´re about
but they just don´t know us


Edit:// Přidáno "good to be bad"
Naposledy upravil Prehistor dne 6. září 2008, 15:13, celkově upraveno 2
Obrázek
Uživatelský avatar
Prehistor
Erastes Metallum
Erastes Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Příspěvky: 560
Registrován: 4. srpen 2008, 7:09

Re: Lordi - The arockalypse

Příspěvekod Darill » 5. září 2008, 19:29

Lordi - Bringing balls back... píše:Hail in the name of rock and roll
Bringing back the balls, bringing back the balls to rock


3x Hailování ve jménu rock´n´rollu
Přenášení míču zpět k rocku


Měl bych z kraje jednu připomínku k tomuto překladu:
Hail je prostě pozdrav bez nacistického zabarvení jako německé "heil"
Balls bych v tomhle případě řekl, že budou jiné koule než míče :lol:

(a ještě si myslím, že by bylo 100x přehlednější moct tohle napsat přímo k topicu, ke kterému to je, pokud něco bude nepřehledné, tak tohle...)

//Shev: Jo máš pravdu, necháme to teda tak.
Uživatelský avatar
Darill
Erastes Metallum
Erastes Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 34
Bydliště: Praha
Příspěvky: 591
Registrován: 22. listopad 2007, 18:04


Zpět na Překlady textů skladeb

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron